HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID3494
ime D., Jovo
zvanje
zanimanje     
lugar
      Kr. kot. oblasti Grubišno Polje

                                                                IZBOR      (lug1905/3494)   IZMJENE         ISPISlokacija

djelovao Grubišno Polje


  ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM