HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID3502
ime D., Pavao
zvanje
zanimanje     
lugarski pomoćnik, lugar
      Kot. šumarije Perušić / II. razreda Kot. šumarije Perušić

                                                                IZBOR      (lug1905/lug1918/3502)   IZMJENE         ISPISlokacija

djelovao Perušić


  ORG
  ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM