HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID3506
ime D., Gjuro
zvanje
zanimanje     
lugar
      Kot. šumarije Cerna

                                                                IZBOR      (lug1905/3506)   IZMJENE         ISPISlokacija

djelovao Cerna


  ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM