HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID3513
ime D., Mijo
zvanje
zanimanje     
lugar, nadlugar
      Kot. šumarije Glina / Kot. šumarije Glina

                                                                IZBOR      (lug1905/lug1918/3513)   IZMJENE         ISPISlokacija

djelovao Glina


  ORG
  ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM