HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID3526
ime D., Ilija
zvanje
zanimanje     
podlugar, lugar I. razreda
      Kot. šumarije Trnjani / Kot. šumarije Vinkovci


lokacija

djelovao Trnjani


  ORG
  ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM