HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID3559
ime F., Tomo
zvanje
zanimanje     
lugarski zamjenik
      Kot. šumarije Sv. Ivan Žabno

                                                                IZBOR      (lug1905/3559)   IZMJENE         ISPISlokacija

djelovao Žabno


  ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM