HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID3561
ime F., Anton
zvanje
zanimanje     
lugar
      Vlastel. Schaumburg-Lippe u Mikleušu

                                                                IZBOR      (lug1905/3561)   IZMJENE         ISPISlokacija

djelovao Mikleuš


  ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM