HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID3567
ime F., Ivan
zvanje
zanimanje     
lugar II. razreda
      Kot. šumarije Oriovac


lokacija

djelovao Oriovac


  ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM