HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID3599
ime G., Lazo
zvanje
zanimanje     
lugar
      Kot. šumarije Grubišnopolje

                                                                IZBOR      (lug1905/3599)   IZMJENE         ISPISlokacija

djelovao Grubišnopolje


  ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM