HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID366
ime C., Branko
zvanje
zanimanje     
čuvar šuma
     

                                                                IZBOR      (lugari /366)   IZMJENE         ISPISlokacija


 Sin Milutina i Jovanke rođ. Dukić. Osnovnu školu završio je u Glogovnici. U šumarstvu se zaposlio1960. Počeo je raditi na utovaru, a kasnije je radio na otpremi drvnih sortimenata, uzgoju i čuvanju šuma, sve do lovočuvara. Čitav radni vijek radio je u Šumariji Križevci, ŠG Bjelovar, kasnije "Hrv. šume", UŠ Koprivnica. Istakao se u radu na uzgoju šuma. Za 35 godina rada u Šumariji Križevci primio je priznanje. U mirovinu je otišao 1995. god. Živi u Osijeku Vojakovačkom.

 ***: Hrvatski šumarski životopisni leksikon, knjiga 6, TUTIZ LEKSIKA d.o.o., Zagreb 1996. ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM