HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID3662
ime H., Josip
zvanje
zanimanje     
lugar
      Kr. kot. oblasti Jaska

                                                                IZBOR      (lug1905/3662)   IZMJENE         ISPISlokacija

djelovao Jaska


  ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM