HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID3690
ime H., Josip
zvanje
zanimanje     
lugar
      Vlastel. Schaumburg-Lippea u Nukleušu / Šum. upr. u Crncu, Vlastel. Dobrić baruna Gutmanna

                                                                IZBOR      (lug1905/lug1918/3690)   IZMJENE         ISPISlokacija

djelovao Mikleuš


  ORG
  ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM