HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID3698
ime H., Josip
zvanje
zanimanje     
lugar
      Kr. kot. oblasti Varaždin


lokacija

srednje obr.1951.Šumarska škola KarlovacŠumarski tehničar
djelovao Varaždin


  ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM