HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID3699
ime H., Mate
zvanje
zanimanje     
lugar, privremeni lugar
      Kot. šumarije Rakovac (Karlovac) / Kot. šumarije Karlovac

                                                                IZBOR      (lug1905/lug1918/3699)   IZMJENE         ISPISlokacija

djelovao Rakovac


  ORG
  ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM