HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID3708
ime H., Tomo  - pl.
zvanje
zanimanje     
lugar
      Kr. kot. oblasti Vel. Gorica


lokacija

djelovao Gorica


  ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM