HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID3714
ime I., Gjuro
zvanje
zanimanje     
lugar
      Vlastel. Šestine M. Kulmera


lokacija

djelovao Kulmera


  ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM