HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID3744
ime J., Ljubomir
zvanje
zanimanje     
lugar, lugar II. razreda
      Kr. kot. oblasti Osijek / Kot. šumarije Okučani

                                                                IZBOR      (lug1905/lug1918/3744)   IZMJENE         ISPISlokacija

djelovao Osijek


  ORG
  ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM