HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID377
ime C., Petar
zvanje
zanimanje     
stručni radnik u šumarstvu
     

                                                                IZBOR      (lugari /377)   IZMJENE         ISPISlokacija

niže obr.1982.Šumarska škola KarlovacŠumarski radnik - III. stupanj
srednje obr.1982.Šumarska škola KarlovacStručni radnik u šumarstvu - IV. stupanj
djelovao Rakovica

 stručni radnik u šumarstvu. Šum. školu (IV. stupanj) završio je u Karlovcu 1982, uz rad. Radio je u ŠG Karlovac, Šumarija Rakovica. Otišao je u mirovinu. Živi u Saborskom.

 ***: Hrvatski šumarski životopisni leksikon, knjiga 6, TUTIZ LEKSIKA d.o.o., Zagreb 1996. ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM