HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID3770
ime J., Ivan
zvanje
zanimanje     
lugar
      Prvostol. kaptola zagrebačkog

                                                                IZBOR      (lug1905/3770)   IZMJENE         ISPISlokacija  ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM