HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID3798
ime K., Ivan
zvanje
zanimanje     
lugar, kraljevski nadlugar
      Kr. šumarije Vrbanja / Kr. drž. šumarije Vrbanja

                                                                IZBOR      (lug1905/lug1918/3798)   IZMJENE         ISPISlokacija

djelovao Vrbanja


  ORG
  ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM