HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID3807
ime K., Tomo
zvanje
zanimanje     
lugarski zamjenik
      Kot. šumarije Kloštar Ivanić

                                                                IZBOR      (lug1905/3807)   IZMJENE         ISPISlokacija

djelovao Ivanić


  ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM