HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARA



ID3811
ime K., Martin
zvanje
zanimanje     
lugar
      Kr. šumarije Jasenak

                                                                IZBOR      (lug1905/3811)   IZMJENE         ISPIS



lokacija

djelovao Jasenak


  ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM