HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARA

https://www.sumari.hr/sumariID3859
ime KLOBUČAR, Josip
zvanje
zanimanje     
lugar, nadlugar
      Kot. šumarije Perušić / Kot. šumarije Perušić

                                                                IZBOR      (lug1905/lug1918/3859)   IZMJENE         ISPISlokacija

rođen21. 10. 1855.Kosinjski Bakovac
karijera27. 7. 1882.Kosinjski Bakovaclugarski pomoćnik
djelovao Alan, Oltari, Perušić, Laudonov gaj, Ostrovicalugar, nadlugar
umro23. 9. 1940.Kosinjski Bakovac

 Rođen u Kosinjskom Bakovcu od oca Ilije i majke Terezije rođ. Špoljarić, poznat u svom kraju i danas kao "papa Jole". Imao je 3 braka i 5 djece.

U djetinjstvu nije pohađao škole, nego je radio kao pastir, ali je i tako učio čitati i pisati. Služio vojsku u Mađarskoj, Đakovu i Osijeku, sudjelovao u zauzimanju Bosne 1878.

U lugarsku službu nastupio je dana 27.7.1882, kao lugarski pomoćnik lugaru Nikoli Markoviću u Kosinjskom Bakovcu.
- 1883. dobio srez 12. zvan "Bukova Draga" u Alanu na Velebitu u Primorju.
- 1884. dobio srez 10. zvan Oltari više Sv,Jurja kod Senja.
- 9. lipnja 1886. položio kod županije u Gospiću državni lugarski ispit.
- 15. listopada 1886. premješten u srez 16. zvan "Debela Glavica" kod Perušića.
- 1887. premještenu srez 20. zvan Janjče Obljaj.
- 16. veljače 1890. premješten u Laudonov gaj na Krbavi u općini Bunić, ali radi bolesti iste godine premješten nazad u Debelu Glavicu.
- 1891. dobio srez 15. Ostrovica (Pazarište)
Konačno je 1. travnja 1894. premješten u srez 35/17 u svoje selo Kosinjski Bakovac, gdje ostaje do umirovljenja 31.12.1922.

Sahranjen u Bakovcu na privatnom groblju obitelji Klobučar pored kapelice sv. Vida, gdje mu je na grobu i fotografija. Spomenuto groblje nastalo je tako da je htio utemeljiti seosko groblje (kojeg tada nije bilo), ali zbog nesloge seljaka stvar je pri samom kraju propala, pa je odlučio da to groblje ostane privatno, a sam je dao sagraditi i kapelicu koja i danas tamo stoji.

Zalagao se da selo dobije školu (do tada su seljaci bili u ogromnoj većini nepismeni). Godine 1899. preuredio je vlastitu kuću za školu, tako da je obuka počela 1. rujna 1899. Tako je ostalo do rujna 1908. kad je škola konačno dobila vlastitu novu zgradu.
 

          * podatke i dokumente o svom pretku priskrbio i dojavio u svibnju 2013. g. Davor Klobučar iz Osijeka.
             HŠD mu zahvaljuje na tome.

  ORG
  ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM