HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID3881
ime K., Petar
zvanje
zanimanje     
podlugar, lugar I. razreda
      Kot. šumarije Zavalje / Kot. šumarije Zavalje

                                                                IZBOR      (lug1905/lug1918/3881)   IZMJENE         ISPISlokacija

djelovao Zavalje


  ORG
  ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM