HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID3888
ime K., Stevo
zvanje
zanimanje     
lugarski zamjenik
      Kot. šumarije Garešnica

                                                                IZBOR      (lug1905/3888)   IZMJENE         ISPISlokacija

djelovao Garešnica


  ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM