HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID3891
ime K., Franjo
zvanje
zanimanje     
lugar
      Kr. kot. oblasti Vel. Gorica / z.z. Vel. Gorica

                                                                IZBOR      (lug1905/lug1918/3891)   IZMJENE         ISPISlokacija

djelovao Gorica


  ORG
  ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM