HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID3896
ime K., Branko
zvanje
zanimanje     
podlugar, lugar I. razreda, službeni lugar
      Kot. šumarije Cerna / Kot. šumarije Otok / ŠU Otok

                                                                IZBOR      (lug1905/lug1918/lug1933/3896)   IZMJENE         ISPISlokacija

djelovao Cerna


  ORG
  ORG
  ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM