HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID3908
ime K., Lazo
zvanje
zanimanje     
lugar, nadlugar, službeni lugar
      Kr. šumarije Draganac / Kr. drž. šumarije Vojnić / ŠU Krivi Put

                                                                IZBOR      (lug1905/lug1918/lug1933/3908)   IZMJENE         ISPISlokacija

djelovao Draganac


  ORG
  ORG
  ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM