HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID3911
ime K., Simo
zvanje
zanimanje     
lugar, nadlugar
      Kr. šumarije Ivanska / Kr. drž. šumarije Jasenak

                                                                IZBOR      (lug1905/lug1918/3911)   IZMJENE         ISPISlokacija

djelovao Ivanska


  ORG
  ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM