HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID3914
ime K., Franjo
zvanje
zanimanje     
lugar
      Vlastel. kneza Odescalchi, Šumarija Ilok

                                                                IZBOR      (lug1905/3914)   IZMJENE         ISPISlokacija

djelovao Ilok


  ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM