HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID392
ime C., Josip
zvanje
zanimanje     
šumarski tehničar
     

                                                                IZBOR      (lugari /392)   IZMJENE         ISPISlokacija

srednje obr.1949.Šumarska škola KarlovacŠumarski tehničar

 Šum. školu završio je u Karlovcu 1949. god. Odmah se zaposlio u Šumarstvu. God. 1974. bio je na radnom mjestu referenta za radne odnose u Šumariji Križevci sa 25 godina radnog staža u šumarstvu.

 ***: Hrvatski šumarski životopisni leksikon, knjiga 6, TUTIZ LEKSIKA d.o.o., Zagreb 1996. ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM