HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID3926
ime K., Ivan
zvanje
zanimanje     
lugar
      Vlast. Ghycy, Šumarija Lividraga

                                                                IZBOR      (lug1905/3926)   IZMJENE         ISPISlokacija

niže obr.1980.Šumarska škola KarlovacŠumarski radnik
djelovao Lividraga


  ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM