HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID3950
ime K., Filip
zvanje
zanimanje     
lugar
      Kot. šumarije Gjurgjevac

                                                                IZBOR      (lug1905/3950)   IZMJENE         ISPISlokacija

djelovao Gjurgjevac


  ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM