HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID3957
ime K., Stevo
zvanje
zanimanje     
lugarski zamjenik, lugar
      Kot. šumarije Ivanjska / Kot. šumarije Garešnica

                                                                IZBOR      (lug1905/lug1918/3957)   IZMJENE         ISPISlokacija

djelovao Ivanjska


  ORG
  ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM