HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID3960
ime K., Stjepan
zvanje
zanimanje     
lugar
      Kr. kot. oblasti Crkvenica

                                                                IZBOR      (lug1905/3960)   IZMJENE         ISPISlokacija

djelovao Crikvenica


  ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM