HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID3961
ime K., Juraj
zvanje
zanimanje     
lugar I. razreda
      Kot. šumarije Drežnik

                                                                IZBOR      (lug1905/3961)   IZMJENE         ISPISlokacija

djelovao Drežnik


  ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM