HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID3966
ime K., Antun
zvanje
zanimanje     
lugar, nadlugar
      Kr. šumarije Jasenak / Kr. drž. šumarije Jasenak

                                                                IZBOR      (lug1905/lug1918/3966)   IZMJENE         ISPISlokacija

djelovao Jasenak


  ORG
  ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM