HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID3978
ime K., Vaso
zvanje
zanimanje     
lugar, lugarski zamjenik
      Kr. kot. oblasti Pakrac / Kr. kot. oblasti Pakrac

                                                                IZBOR      (lug1905/lug1918/3978)   IZMJENE         ISPISlokacija

djelovao Pakrac


  ORG
  ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM