HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID3978
ime K., Vaso
zvanje
zanimanje     
lugar, lugarski zamjenik
      Kr. kot. oblasti Pakrac / Kr. kot. oblasti Pakrac


lokacija

djelovao Pakrac


  ORG
  ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM