HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID401
ime C., Ivan
zvanje
zanimanje     
poslovođa
     

                                                                IZBOR      (lugari /401)   IZMJENE         ISPISlokacija


 Sin Antona Cuculića starijeg. Nakon završene osnovne škole radio je kao poslovođa na poslovima uzgoja i zaštite šuma u Šumariji Mrkopalj.

 ***: Hrvatski šumarski životopisni leksikon, knjiga 6, TUTIZ LEKSIKA d.o.o., Zagreb 1996. ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM