HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID4021
ime L., Pavao
zvanje
zanimanje     
lugar
      Kot. šumarije Rakovac (Karlovac)


lokacija

djelovao Rakovac


  ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM