HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID4073
ime M., Šandor
zvanje
zanimanje     
lugar
      Kr. kot. oblasti Požega

                                                                IZBOR      (lug1905/4073)   IZMJENE         ISPISlokacija

djelovao Požega


  ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM