HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID4095
ime M., Josip
zvanje
zanimanje     
lugar, kraljevski nadlugar
      Kr. šumarije Brlog / Kr. drž. šum. Gospić

                                                                IZBOR      (lug1905/lug1918/4095)   IZMJENE         ISPISlokacija

djelovao Brlog


  ORG
  ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM