HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID4096
ime M., Mate
zvanje
zanimanje     
lugar
      Kr. kot. oblasti Fužine / Kot. oblasti Delnice, Exp. Fužine


lokacija

djelovao Fužine


  ORG
  ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM