HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID4109
ime M., Nikola
zvanje
zanimanje     
lugar, službeni lugar
      Kot. šumarije Klasnić / ŠU Ivanovo Selo

                                                                IZBOR      (lug1905/lug1933/4109)   IZMJENE         ISPISlokacija

srednje obr.1951.Šumarska škola KarlovacŠumarski tehničar
djelovao Klasnić


  ORG
  ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM