HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID4114
ime M., Marko
zvanje
zanimanje     
kraljevski nadlugar
      Kr. šumarije Gospić


lokacija

djelovao Gospić


  ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM