HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID4124
ime M., Antun
zvanje
zanimanje     
lugar II. razreda
      Kot. šumarije Senj

                                                                IZBOR      (lug1905/4124)   IZMJENE         ISPISlokacija

djelovao Senj


  ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM