HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID4133
ime M., Jakob
zvanje
zanimanje     
lugar
      Kr. kot. oblasti Vukovar

                                                                IZBOR      (lug1905/4133)   IZMJENE         ISPISlokacija

djelovao Vukovar


  ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM