HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID4142
ime M., Gjuro
zvanje
zanimanje     
lugar
      Kr. šumarije Karlobag

                                                                IZBOR      (lug1905/4142)   IZMJENE         ISPISlokacija

djelovao Karlobag


  ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM