HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID4158
ime M., Ivan
zvanje
zanimanje     
lugar
      Kr. kot. oblasti Samobor / Kot. oblasti Samobor

                                                                IZBOR      (lug1905/lug1918/4158)   IZMJENE         ISPISlokacija

djelovao Samobor


  ORG
  ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM